Altijd Actueel

Altijd Actueel voor € 14,95 per maand. 

1 Doorlopende nazorgservice:

-Service-desk voor alle vragen over life-events en verstrekte adviezen.
-Monitoring en signalering premiehoogte overlijdensrisicoverzekering (ORV).
-Monitoring en signalering hoogte rentevoet hypotheek.
-Advies bij verlening rentevast periode.

2 Informatie(digitaal):

Maandelijkse nieuwsbrief met relevante en actuele financiële thema’s.

3 Jaarlijkse Check (digitaal/telefonisch):

-Jaarlijks contactmoment voor check op risico’s lopende dekkingen, noodzakelijke aanpassingen in uw product (en).
-Wijzigingen gezinssituatie beoordelen.

4 Financiële update:

Elke 3 jaar gesprek samen met u over uw complete financiële update.

5 Wettelijke nazorg (kosteloos):

Administratie van uw product(en), registreren van mutaties in uw product(en) en informatie bij relevante wetswijzigingen inzake uw product(en)

6 Jaarlijkse belastingaangifte*(digitaal):

Wij verzorgen jaarlijkse uw belastingaangifte.

*Module Belasting aangifte is niet van toepassing op zelfstandig ondernemers.