Hypotheek overgesloten? Dit krijg je terug bij de belastingaangifte

Aan het oversluiten van je hypotheek zijn kosten verbonden, zoals de kosten voor de notaris of taxatie. Sommige van deze kostenposten mag je aftrekken. Let op: je kunt ze alleen opgeven als ze niet zijn meegefinancierd in je hypotheek. 

Oversluiten hypotheek: aftrekbare kosten belastingaangifte
Bij de belastingaangifte kun je bij de vragen over “Hypotheek en andere schulden” onder het kopje “Financieringskosten” de volgende eenmalige kosten invullen:

 • Taxatiekosten die noodzakelijk waren voor het krijgen van de hypotheek
 • Notariskosten voor de hypotheek inclusief BTW 
 • Bemiddelingskosten voor het inwinnen van advies over hypotheek of lening
 • Kosten voor NHG (bouwkundige keuring valt hier ook onder)
 • Royementskosten, de kosten die je maakt voor het wijzigen van de hypotheek in het Kadaster. Deze kosten vul je in bij “Andere kosten”. 

Boeterente onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar
Bij de vraag “Betaalde rente in 2019” mag je ook de boeterente (het deel dat aftrekbaar is) optellen bij de betaalde rente. Je kan de gehele boeterente aftrekken als deze niet is meegefinancierd in de nieuwe hypotheek. Heb je de kosten wel meegefinancierd? Dan mag je de rente over het extra hypotheekbedrag niet meerekenen. 

Kosten oversluiten meegefinancierd: kijk naar box 3
Het deel dat je niet kan aftrekken - omdat je de oversluitkosten en boeterente hebt meegefinancierd - mag je wel opgeven in box 3. Hierdoor daalt het bedrag waarover je eventuele vermogensrendementsheffing betaalt. 

Waar vind ik de nodige gegevens? 
Houd bij de aangifte de volgende gegevens bij de hand:

 • Jaaroverzicht van je hypotheek
  Hier vind je hoeveel rente je hebt betaald in 2019
 • Nota van de notaris
  Hier vind je de hoogte van de boeterente, de notariskosten en royementskosten
 • Factuur aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
  Heb je voor de aanvraag van NHG een bouwkundige keuring moeten doen? Pak dan ook die factuur erbij. 
 • Factuur taxatie woning