Prijsvraag All4finance en All4houses

All4Finance geeft i.s.m. All4houses 10 interactieve kinderboeken van de KleineVriendjesClub weg!
Het nieuwste Kinderboek voor kindjes tot 6 jaar! Een boek met een missie die geheel past bij de missie van beide bedrijven: verbinden en persoonlijk contact! Een boek waarbij ook nog eens een uniek setje popjes wordt gegeven die het voorlezen nóg leuker maken! Zie voor meer informatie www.kleinevriendjesclub.nl

Wil jij ook kans maken op dit leuke boek ter waarde van € 20,-?
Het enige dat je hoeft te doen is de 10 vragen van de prijsvraag op onze websites te beantwoorden door een e-mail te sturen vóór 16 januari 2019 naar info@all4finance.nl. Vermeld je naam, leeftijd en eventueel mobiel nummer van mama of papa. Uit de goede inzenders trekken wij de winnaars, je krijgt altijd bericht! De 10 vragen staan hieronder vermeld. 
 
PS.
De antwoorden zijn te vinden in de decemberuitgave van zowel AlphenMagjezien als de NVM-woonkrant èn op onze websites. Vraag mama of papa (of oma of opa natuurlijk) om je te helpen met de antwoorden. 

 

Doe mee en maak kans op schitterende prijzen!

 


Geef antwoord op de volgende vragen:

  1. In welk jaar is All4finance opgericht?
  2. Wie zijn gestart met All4finance?
  3. Samen met wie hebben ze de naam All4finance bedacht?
  4. Waar is All4finance begonnen?
  5. In welke plaats openen ze een nieuwe vestiging?
  6. In welk jaar gingen ze in een kantoorpand zitten?
  7. In welke straat was dat kantoorpand?
  8. Waar is All4finance nu gevestigd?
  9. Uit hoeveel medewerkers bestaat het team van All4finance?
  10. Hoe heet het zusterbedrijf van All4finance?

Tip: Alle antwoorden zijn gemakkelijk terug te vinden in de NVM-woonkrant en het artikel van de december-uitgave van Alphen Magjezien.

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van All4finance.nl en All4houses.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.

2 – De winnaars krijgen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

6 – De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is All4finance/All4houses gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. All4finance/All4houses is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering van de prijs.

8 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens en is er van op de hoogte dat er foto’s gemaakt en online gepubliceerd worden ter ondersteuning en promotie van deze winactie in verband met deelname aan de prijsvraag. All4finance/All4houses mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

9 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. All4finance/All4houses kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

10 – All4finance/All4houses is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

11 –All4finance/All4houses is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder datAll4finance/All4houses daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door All4finance/All4houses op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

12 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

13 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het mailadres info@all4finance.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. All4finance/All4houses zal zo spoedig mogelijk reageren.