Beheerst beloningsbeleid

Samenvatting beloningsbeleid All4finance:

In het kader van onze wettelijke plicht is vastlegging van een aantal punten die betrekking hebben op het beloningssysteem van onze adviseurs en overige medewerkers noodzakelijk. Het beleid dat wij hanteren met betrekking tot beheerste beloning en het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze klanten is hierop gericht. Het beloningsbeleid maakt deel uit van onze bedrijfsprocessen. 

Beloning hypotheekadviseurs
Onze adviseurs worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen.

Deze variabele beloning wordt als volgt berekend:

De variabele beloning is maximaal 20% van het jaarsalaris gemeten over de onderstaande 3 factoren

A: De klanttevredenheid.

B: Jaarlijkse beoordeling.

C: De gerealiseerde jaaromzet van de hypotheekadviseur.

De 3 genoemde factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dus niet mogelijk een deel van de variabele beloning te behalen.

Beloning overige medewerkers
Onze overige medewerkers ontvangen een vast salaris en geen variabele beloning. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op deze medewerkers niet van toepassing.

Maatregelen om een beheerst beloningsbeleid te borgen
Ons beloningsbeleid is altijd gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Op basis van een risicoanalyse die wij hebben gemaakt van ons beloningsbeleid hebben wij een aantal maatregelen getroffen die een beheerst beloningsbeleid borgen.

Maatregelen: 

  • Tegenwoordig worden wij bij complexe financiële producten rechtstreeks betaald door u, de klant. En dus niet meer door middel van provisies door de aanbieder. Dit betekent een extra waarborg voor u dat u een onafhankelijk advies krijgt. Alleen bij producten met een kleine financiële impact, zoals bij consumptief krediet waar de wetgever dit verplicht stelt, ontvangen wij provisie van de aanbieder.
  • Jaarlijks vindt door de verantwoordelijke(n) een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd.
  • Om de 18 maanden wordt door een onafhankelijke instantie gecontroleerd of de procedures en werkwijze voldoen aan de vereisten uit de Wet financieel toezicht (Wft). Daarbij worden door middel vaneen steekproef ook steekproefsgewijs dossiers gecontroleerd. Dat is een extra borging dat in het langetermijnbelang van de consument wordt gehandeld. 
Bereken jouw maximale hypotheek
Vraag adviesgesprek aan
Tevreden klanten beoordelen ons met:

Gebaseerd op meer dan 1600 reviews

,