Vrijstelling voor belastingvrije schenkingen en erfenissen in 2024

Ieder jaar, aan het einde van het jaar, is de bekendmaking van nieuwe vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen. Of je nu overweegt een bedrag te schenken om je (klein)kinderen te ondersteunen bij de aankoop van een woning of gewoon een gulle gift wilt doen, het is essentieel om op de hoogte te zijn van de belastingvrije mogelijkheden. In deze blog nemen we een kijkje naar de vrijstelling voor belastingvrije schenkingen voor 2024 en hoe je hier optimaal gebruik van kunt maken.

Belastingvrije schenkingen

De hoogte van het jaarlijkse belastingvrije schenking bedrag hangt af van de relatie tot de ontvanger. In 2024 mogen ouders een belastingvrij bedrag van € 6.633 schenken aan hun kinderen, inclusief pleeg- en stiefkinderen. Voor schenkingen aan kleinkinderen en anderen bedraagt de vrijstelling € 2.658. Let op, partners worden beschouwd als één schenker en één ontvanger, waardoor het niet mogelijk is dat beide ouders afzonderlijk belastingvrije schenkingen aan hetzelfde kind doen. Dit geldt ook als de ouders zijn gescheiden.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Ouders hebben de mogelijkheid om een eenmalig verhoogd bedrag belastingvrij te schenken aan een kind, op voorwaarde dat de ontvanger of de partner tussen de 18 en 40 jaar is. Er zijn twee keuzemogelijkheden voor de verhoogde vrijstelling:

 

  • Vrij besteden

Voor schenkingen zonder specifieke bestemming geldt een vrijstelling van € 31.813. Het is belangrijk te beseffen dat deze verhoogde vrijstelling de jaarlijkse vrijstelling vervangt. Hierdoor kan een ouder niet tevens € 6.633 belastingvrij aan zijn kind schenken.

 

  • Dure studie

Indien een kind van plan is een kostbare studie te volgen, heeft de ouder de mogelijkheid om belastingvrij een bedrag van € 66.268 te schenken. Een ‘kostbare studie’ wordt gedefinieerd als een opleiding waarvan de kosten minstens € 20.000 per jaar bedragen. Wel belangrijk om te benadrukken dat hieraan specifieke voorwaarden aan verbonden zijn. Een van deze voorwaarden is dat de schenking bij een notaris in een akte moet worden vastgelegd.

Schenken op papier

Voor situaties waarin het eigen vermogen, bijvoorbeeld in een woning, vastzit, kan ‘schenken op papier’ een interessante optie zijn. Hierbij wordt een bedrag op papier geschonken, dat de ontvanger vervolgens meteen weer terug leent. Deze constructie vereist een notariële akte en jaarlijkse betaling van 6% rente.

Beheer en bescherming van de schenking

Om ervoor te zorgen dat de schenking verstandig wordt beheerd, kan een schenkingsakte bepalen dat iemand anders het beheer voert totdat (klein)kinderen een bepaalde leeftijd bereiken, bekend als bewind bepaling. Een ‘uitsluitingsclausule’ in de akte voorkomt dat de schenking na een scheiding gedeeld moet worden met een ex-partner, waardoor het privévermogen van de ontvanger behouden blijft.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2024

Als het geschonken bedrag de vrijstelling overschrijdt, wordt het overschot belast met schenkbelasting. Stel dat je bijvoorbeeld € 20.000 aan je kind schenkt (zonder gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling), dan kan de vrijstelling van € 6.633 van dat bedrag worden afgetrokken. Dit resulteert in een restbedrag van € 13.367 waarover schenkbelasting verschuldigd is. Dit restbedrag valt binnen de eerste tariefschijf (€ 0 – € 152.368), en aangezien kinderen onder tariefgroep I vallen, bedraagt de schenkbelasting over € 13.367 dus 10%.

 

Verkrijger                                        |                

Vrijstelling

Partner*

€795.156

Kinderen en kleinkinderen

€25.187

Zieke en gehandicapte kinderen

€75.546

Ouders

€59.643

Overige verkrijgers

€2.658

Als er iemand in je nabije omgeving komt te overlijden, en je krijgt een erfenis, dan zal je ook erfbelasting moeten betalen. Bij erfenissen gelden specifieke tarieven en vrijstellingen, waarbij erkende goede doelen (ANBI) geen erfbelasting hoeven te betalen over ontvangen erfenissen.

 

Deel van de belaste erfenis |

Partner of kinderen

| Kleinkinderen |

Overige verkrijgers

€ 0 tot €152.368

10%

18%

30%

€ 152.368 en hoger

20%

36%

40%

Conclusie vrijstellingen voor belastingvrije schenkingen en erfenissen in 2024

Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van de geldende vrijstellingen en mogelijkheden voor belastingvrije schenkingen en erfenissen in 2024. Door slim gebruik te maken van deze regelingen, kun je niet alleen financiële steun bieden aan je dierbaren, maar ook belastingvoordelen genieten. Raadpleeg altijd een professional om ervoor te zorgen dat je optimaal profiteert van de beschikbare mogelijkheden.

Bereken jouw maximale hypotheek
Vraag adviesgesprek aan
Tevreden klanten beoordelen ons met:

Gebaseerd op meer dan 1600 reviews

,